Strona głowna  /  Aktualności
 
 
 
 
Aktualności

Uwaga Rodzice dzieci nowoprzyjętych
do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

W dniach do 22 czerwca 2017 r. należy podpisać umowę

w kancelarii przedszkola przy ul. Bieżanowskiej 40.

Przy podpisywaniu umowy wymagany jest Dowód Osobisty.

Niepodpisanie umowy z Dyrektorem placówki
w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne

z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Podpisywanie umów odbywa się zgodnie z poniższym harmonogramem:

9 czerwca 2017 Piątek 09.00 – 14.00
12 czerwca 2017 Poniedziałek 13.00 – 16.00
14 czerwca 2017 Środa 09.00 – 14.00
20 czerwca 2017 Wtorek 13.00 – 17.00
21 czerwca 2017 Środa 09.00 – 15.00

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-06-08 22:46:15

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-05-21 19:02:37

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym ROBOTY PRZYSZŁOŚCI. Regulamin konkursu znajdziecie Państwo tutaj, wzór metryczki, oświadczenie tutaj.

Dzieci z Przedszkola nr 49 nie mogą brać udziału w konkursie. Szczegółowych informacji o konkursie udziela pani Barbara Zagórowska.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-04-25 21:47:14

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE
W DNIACH  18 kwietnia – 8 maja 2017 r.

Serdecznie zapraszamy!

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji są dostępne w Internecie  na stronie:

https://krakow.formico.pl/formico-parents/main.action
lub w kancelarii przedszkola, przy ulicy Bieżanowskiej 40,

 

GODZINY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

w kancelarii przedszkola, ul. Bieżanowska 40:

18 – 21 kwietnia 2017 r. 09.00 – 15.00
25 i 27 kwietnia 2017 r. 08.00 – 17.00
26 i 28 kwietnia 2017 r. 09.00 – 15.00
4 i 5 maja 2017 r. 09.00 – 14.00
8 maja 2017 r. 09.30 – 16.00

 

Na stronach serwisu dla rodziców: https://krakow.formico.pl dostępny jest elektroniczny wniosek o przyjęcie oraz wykaz dokumentów poświadczających kryteria rekrutacyjne /wzory oświadczeń – w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”/.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-04-18 13:39:59

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do przekazania 1% podatku na rzecz Przedszkola "Wróbelka Elemelka" za pośrednictwem Stowarzyszenia Pomocy Szkole "Małopolska".

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-02-26 17:14:14

DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLU WRÓBELKA ELEMELKA
 
 
Wszystkich chętnych rodziców wraz z dziećmi zapraszamy do naszego przedszkola
 
ul. Bieżanowska 40, oddział w terenie ul. Nad Potokiem 6
 
na dzień otwarty, który odbędzie się we wtorek 28.02.2017r.
 
w godzinach od 16.30 do 18.30
 
W programie przewidziano: zwiedzanie przedszkola, rozmowy z nauczycielkami, zabawy plastyczne, konstrukcyjne w salach zabaw.
Serdecznie zapraszamy!
komentarzy: (0)
data dodania: 2017-02-08 13:18:51

                                                            Zapraszamy dzieci i rodziców na coroczny

                                                              WIELKI RODZINNY BAL KARNAWAŁOWY,

który odbędzie się 27 stycznia 2017 (piątek) od godziny 17.00 do 19.30.

W programie wiele atrakcji m. in. wybory króla i królowej balu wśród przebranych uczestników balu.

Serdecznie zapraszamy!!

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-01-23 13:25:49

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą urządzeń multimedialnych i zagrożeń płycących z niewłaściwego ich użytkowania.

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole49krakow/mama-tata-tablet-online.pptx

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-11-29 13:31:56

Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie

Jesteśmy dumni z faktu, że nasze przedszkole zostało przyłączone do Sieci Małopolskich Szkół Promujących Zdrowie. Od wielu lat promujemy zdrowy styl życia, uczestniczymy w wielu kampaniach i projektach promujących zdrowie. Gratulujemy całej przedszkolnej społeczności: dzieciom, rodzicom, dyrektorowi, gronu pedagogicznemu oraz pracownikom administracji i obsługi tak prestiżowego osiągnięcia i dziękujemy za wkład i zaangażowanie w podejmowanie różnorodnych działań służących edukacji i promocji zdrowia. Uzyskanie takiego certyfikatu potwierdza fakt, iż nasze przedszkole jest miejscem, w którym  promocja zdrowia jest jednym z priorytetowych zadań.

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-09-10 10:10:39

Zapraszamy na zebranie organizacyjne w dniu 31 sierpnia 2016 na godz. 16.00.

Zebranie odbędzie się w budynku Samorządowego Przedszkola nr 49

w Krakowie ul. Bieżanowska 40.

Po omówieniu przez Dyrektora przedszkola organizacji roku szkolnego 2016/2017 odbędą się zebrania z nauczycielkami w poszczególnych grupach.

Obecność rodziców obowiązkowa!!!

Prosimy o zapewnienie opieki dla dzieci na czas zebrania.

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-08-16 13:52:41

Uwaga Rodzice dzieci 3 - 4 letnich
przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2016/2017
 
Zapraszamy Rodziców na zebranie organizacyjne,
które odbędzie się w piątek 17 czerwca o godz. 16.00.

Prosimy o zapewnienie opieki dla dzieci na czas zebrania.
komentarzy: (0)
data dodania: 2016-06-05 14:02:22

Rekrutacja uzupełniająca (na jedno wolne miejsce)

Samorządowe Przedszkole nr 49 – II lokalizacja

TERMINARZ:

20 maja 2016 r.

godz. 14.00 – 16.00

Przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola” w kancelarii przedszkola ul. Bieżanowska 40

do 30 maja 2016 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty

14 czerwca 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15-22 czerwca 2016 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

24 czerwca 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-05-17 14:13:15

Uwaga Rodzice dzieci nowoprzyjętych
do przedszkola na rok szkolny 2016/2017

W dniach do 13 maja 2016 r. należy podpisać umowę

w kancelarii przedszkola przy ul. Bieżanowskiej 40.

Przy podpisywaniu umowy wymagany jest Dowód Osobisty.

Niepodpisanie umowy z Dyrektorem placówki
w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne

z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Podpisywanie umów odbywa się zgodnie z poniższym harmonogramem:

  4 maja 2016 Środa 10.00 – 15.00
10 maja 2016 Wtorek 10.00 – 16.00
11 maja 2016 Środa 10.00 – 14.30

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-04-28 17:11:17

Podpisywanie umów na rok szkolny 2016/2017

/dla dzieci kontynuujących edukację w naszym przedszkolu/

 

W dniach 19 – 26 kwietnia 2016 r. należy podpisać umowę

w kancelarii przedszkola przy ul. Bieżanowskiej 40.

Przy podpisywaniu umowy wymagany jest Dowód Osobisty.

Podpisywanie umów odbywa się zgodnie z poniższym harmonogramem:

19 kwietnia 2016

Wtorek

09.00 – 16.00

20 kwietnia 2016

Środa

09.00 – 16.00

21 kwietnia 2016

Czwartek

08.00 – 15.00

25 kwietnia 2016

Poniedziałek

10.00 – 15.00

26 kwietnia 2016

Wtorek

09.00 – 16.00

W tych dniach będzie można również zapisać dziecko (uczęszczające do naszego przedszkola)
na miesiąc lipiec 2016 r. Aneksy do umów na miesiąc lipiec będą podpisywane w późniejszym terminie.

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-04-18 21:59:14

 

Program  „Rodzina 500 +"

Informujemy, iż w naszym przedszkolu
będą przyjmowane wnioski od Rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.
Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów
 można składać:
od dnia 1 do 30 kwietnia w kancelarii przedszkola
 przy ul. Bieżanowskiej 40:

Poniedziałek 15.00 – 16.30

      Czwartek   09.00 – 11.00  

Przyjmowany będzie tylko komplet dokumentów.

Niezbędne informacje, wniosek, potrzebne dokumenty oraz filmy instruktażowe dostępne są na stronie: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=74849&metka=1

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-03-31 17:35:26

Prezentujemy kilka zdjęć z codziennej aktywności dzieci, wydarzeń i uroczystości przedszkolnych. Życzymy miłego odbioru.
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2016-03-04 22:09:04

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE
W DNIACH 1 – 31 MARCA 2016
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji są dostępne
w Internecie na stronie
http://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html
lub w kancelarii przedszkola przy ulicy Bieżanowskiej 40,
godziny przyjmowania dokumentów:
07 i 14 marca 2016 10.00 - 17.00
Wtorek 10.00 - 16.00
Środa 09.00 - 15.30
Piątek 09.30 - 15.00
31 marca 2016 09.30 - 16.00
 
Elektroniczny system rekrutacyjny zostanie uruchomiony 1 marca br.
Na stronach serwisu dla rodziców: https://krakow.formico.pl dostępny będzie elektroniczny wniosek
o przyjęcie oraz wykaz dokumentów poświadczających kryteria rekrutacyjne /wzory oświadczeń –
w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”/.
 
 
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2016-03-01 09:36:19

UWAGA !!!
 
Przypominamy, iż rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.
 
Termin składania deklaracji: 22 - 29 luty 2016 r.
 
Druki „deklaracji dla dzieci kontynuujących” są dostępne w przedszkolu.
Niezłożenie deklaracji w terminie do 29 lutego 2016 r. skutkuje brakiem miejsca dla dziecka w przedszkolu na rok szkolny 2016/2017.
 
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2016-02-19 16:59:58

DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLU WRÓBELKA ELEMELKA
 

Wszystkich chętnych rodziców wraz z dziećmi zapraszamy do naszego przedszkola
 
ul. Bieżanowska 40, oddział w terenie ul. Nad Potokiem 6
 
na dzień otwarty, który odbędzie się w poniedziałek 29.02.2016r.
 
w godzinach od 17.00 do 19.00
 
W programie przewidziano: zwiedzanie przedszkola, rozmowy z nauczycielkami, zabawy plastyczne, konstrukcyjne w salach zabaw.
Serdecznie zapraszamy!
 
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2016-02-10 10:24:30

Wielki Rodzinny Bal Karnawałowy
 
Zapraszamy rodziców dzieci do lat 10 z Dzielnicy XII na wspaniały bal karnawałowy do naszego Przedszkola
w dniu 05.02.2016 r. (piątek)
w godz. 17.00 – 19.30
 
Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie.
Zapraszamy
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2016-01-22 13:58:00

Serdecznie zapraszamy na spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka,
które w budynku głównym przedszkola ul. Bieżanowska 40 odbędą się:
 
Grupa III 11 stycznia (poniedziałek) godz. 15.00
Grupa IV 12 stycznia (wtorek) godz.15.00
Grupa II 14 stycznia (czwartek) godz.15.00
Grupa I 15 stycznia (piątek) godz. 15.00
 
 
 
W Oddziale w Terenie ul. Nad Potokiem 6 spotkania odbędą się:
 
Grupa I 15 stycznia (piątek) godz. 14.30
Grupa II 12 stycznia (poniedziałek) godz.15.00
Grupa III 13 stycznia (środa) godz.15.00
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2016-01-08 09:43:15

Uwaga Rodzice !!!
Informujemy, iż nastąpiła
zmiana numeru konta bankowego
dla wpłat rodziców od 01.01.2016 r.:
Samorządowe Przedszkole nr 49
 
Nr rachunku:
11 1020 2892 0000 5002 0590 2707
 
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2016-01-08 09:20:53

Zapraszamy na spotkania świąteczne,
które w budynku głównym przedszkola ul. Bieżanowska 40 odbędą się:
 
 
Grupa I 15 grudnia(wtorek) godz. 15.00
Grupa II 17 grudnia (czwartek) godz.15.00
Grupa III 16 grudnia (środa) godz.15.00
Grupa IV 18 grudnia(piątek) godz. 15.00
 
 
W Oddziale w Terenie  ul. Nad Potokiem 6 spotkania odbędą się:
 
Grupa I 15 grudnia (wtorek) godz. 14.30
Grupa II 21 grudnia (poniedziałek) godz.15.00
Grupa III 17 grudnia (czwartek) godz.15.00
 
 
 
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-12-05 13:23:36

                                         W dniu 7 grudnia 2015 r. /poniedziałek/
przybędzie do naszego przedszkola
Mikołaj
około godz. 08.45 ul. Bieżanowska 40
około godz. 11.00 ul. Nad Potokiem 6
W tym dniu będą wykonywane zdjęcia – prosimy o przygotowanie dzieci.
 
 

 
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-12-01 14:48:35

Podobnie jak w latach ubiegłych nasze przedszkole włącza się do akcji
„Szlachetna paczka”.
Celem jest pomoc rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn.
Państwa prosimy o wsparcie w postaci:
Żywność trwała: herbata, kasza, cukier, konserwy mięsne, kawa, makaron, olej, konserwy rybne, ryż, dżem, warzywa w puszkach.
Środki czystości: proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło/żel myjący, płyny czyszczące, szampon.
 
Produkty będą zbierane do 9 grudnia.
 
Wszelkich informacji udziela: Jolanta Brózda, Agnieszka Wójtowicz.
 
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-12-01 14:31:17

Zapraszamy Rodziców wszystkich grup z budynku głównego  oraz z gr I i II OWT na zebranie

w dniu 18.11.2015 (środa) na godz. 16.00.

Podczas zebrania zostaną omówione wyniki wstępnej obserwacji dzieci oraz odbędą się

warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania.

Prosimy o zapewnienie opieki dla dzieci podczas zabrania.

 
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-11-06 18:28:02

Zapraszamy rodziców dzieci z grupy I (w budynku głównym i OWT)
na zajęcia otwarte połączone z nadaniem nazwy dla grupy,
które odbędzie się 27 października 2015 (wtorek)
w budynku głównym o godz. 15.00
OWT o godzinie 14.30.
Zapraszamy
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-10-18 19:24:01

            Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców wraz z dziećmi do udziału w konkursie
                               ,,Ziemniaczane cudaki”.
            Prace należy składać do dnia 16.10. (piątek).
 
            Liczymy na oryginalne prace i ciekawe pomysły.
 
 
            Najciekawsze prace zostaną nagrodzone podczas
                     Święta Pieczonego Ziemniaka.
 
            Życzymy miłego i owocnego czasu spędzonego z dziećmi.
 
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-10-08 05:22:01

Zapraszamy wszystkich rodziców na festyn w ogrodzie przedszkolnym

z okazji Święta Wróbelka Elemelka

w dniu 24.09 (czwartek) w godzinach od 14.30 do 16.30.

W programie wiele atrakcji dla dzieci!!


 

 
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-09-19 08:46:10

 
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-08-23 22:02:01

UWAGA ZEBRANIE ORGANIZACYJNE!!!

 

Zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie, podczas którego omówiona zostanie organizacja nowego roku szkolnego.

Zebranie odbędzie się 31 sierpnia 2015 (poniedziałek) o godzinie17.00 

w budynku głównym Przedszkola przy ul. Bieżanowskiej 40.  

Po zebraniu zapraszamy na spotkania z nauczycielami do poszczególnych grup. 

Prosimy o zapewnienie opieki dla dzieci na czas zebrania.

 
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-06-30 16:06:54

 
Więcej informacji na stronie: http://krakow.pl/budzet
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-06-18 22:47:56

UWAGA !!!

Zmiana terminu Święta Rodziny

W związku z niepokojącymi prognozami pogody Święto Rodziny zastaje przełożone na poniedziałek 1 czerwca. Godziny pozostają bez zmian. 

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2015-05-25 15:33:12

Zapraszamy na dni adaptacyjne, ktore odbedą się w dniach
26 - 31 sierpnia 2015 r.  (środa - poniedziałek) w godzinach od 15.00 do 17.00.
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-05-14 20:40:24

Zapraszamy rodziców na zebranie w dniu 23.06. 2015 (wtorek) na godz. 16.00 /czytaj więcej/
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-05-14 20:34:31